Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Οι πληροφορίες αυτού του ιστότοπου περιέχουν γενικές περιγραφές των διαθέσιμων τεχνικών επιλογών, οι οποίες δεν είναι πάντα απαραίτητο να παρίστανται σε μεμονωμένες περιπτώσεις και οι οποίες ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από τη Signia γίνεται κατόπιν αδείας. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Τα Android και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.

Το Apple App Store είναι ένα εμπορικό σήμα της Apple Inc.

* Μελέτη που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο του Βόρειου Κολοράντο, το 2015, και εξέτασε την αποτελεσματικότητα των νέων λειτουργιών των primax συλλέγοντας και αναλύοντας τα εν εξελίξει ηλεκτροεγκεφαλογραφικά (ΗΕΓ) σήματα ενόσω τα άτομα εκτελούσαν δοκιμασίες ομιλίας. Και για τις δύο λειτουργίες SpeechMaster και EchoShield των primax, οι αντικειμενικές μετρήσεις συμπεριφοράς του εγκεφάλου αποκάλυψαν μια σημαντική μείωση στην προσπάθεια ακρόασης όταν η εκάστοτε λειτουργία ήταν ενεργοποιημένη.

** Δύο ανεξάρτητες κλινικές μελέτες έδειξαν ότι τα Binax μπορεί ακόμη και να  ξεπεράσουν τη φυσιολογική ακοή σε ορισμένες δύσκολες καταστάσεις ακρόασης (Πανεπιστήμιο του Βόρειου Κολοράντο, 2014, Oldenburg Hearing Center, 2013): Ο Ουδός Αναγνώρισης Ομιλίας (ΟΑΟ) σε συνθήκες κοκτέιλ-πάρτι βελτιώθηκε έως 2,9 dB για χρήστες με ήπια έως μέτρια απώλεια ακοής που χρησιμοποιούσαν ακουστικά βαρηκοΐας Carat binax ή Pure binax με περιορισμένη κατευθυνσιμότητα, σε σύγκριση με άτομα με φυσιολογική ακοή.